Het eerste bezoek

  • Het eerste bezoek
  • Infectie Preventie

Het eerste bezoek

Neemt u bij het eerste bezoek de verwijsbrief van de huisarts mee, een identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje. Wij zijn verplicht dit te controleren. Wij stellen het erg op prijs als u ook een lijst meeneemt met medicijnen die u gebruikt en met de zalven en medicijnen die u de laatste tijd voor uw huidbehandeling heeft voorgeschreven gekregen. Indien u geen verwijzing heeft, bijvoorbeeld als u voor de nagellaser komt, hoeft u bovengenoemde documenten niet mee te nemen.

Inloopspreekuur

Op dinsdagochtend hebben wij een inloopspreekuur van 8.30 tot 10.00 uur. Voor het inloopspreekuur hoeft u geen afspraak te maken, maar u dient wel verwezen te zijn door uw huisarts. Het inloopspreekuur is alleen voor nieuwe patiënten. Tijdens het inloopspreekuur worden mensen behandeld op volgorde van binnenkomst. Houdt u daarom rekening met mogelijk langere Wachttijdindicatie.

Afspraak verzetten of afzeggen

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u niet 24 uur van tevoren de afspraak heeft afgezegd, kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen (een bedrag van 50 euro). Laat het ons op tijd weten als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij kunnen de door u gereserveerde tijd dan voor anderen gebruiken.

Infectie Preventie

Medisch Centrum Wetering voert een actief beleid tegen de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën. Dit zijn bacteriën die niet meer gevoelig zijn voor de gangbare antibiotica.

Krijgt u binnenkort een poliklinische behandeling?

Als u binnenkort u een poliklinische behandeling krijgt, is het van belang voor Medisch Centrum Wetering (en uw medepatiënten) om te weten of u drager bent van een bijzonder resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA. Wij zullen u dan een aantal vragen stellen, namelijk:

• Bent u bekend als drager van een resistente bacterie?
• Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in een andere zorginstelling?
• Heeft u contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens die bedrijfsmatig worden gehouden ten behoeve van de vleesindustrie of woont u op een bedrijf waar deze dieren bedrijfsmatig worden gehouden?
• Bent u huisgenoot en/of verzorger van een MRSA positieve patiënt?
• Woont u momenteel of bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?

Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) of van andere Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO). De aanwezigheid van een BRMO geeft bij gezonde mensen geen ziekteverschijnselen. Wanneer uw weerstand is verminderd kan deze, net zoals bij andere bacteriën, infecties veroorzaken. Bacteriële infecties worden, indien nodig, behandeld met antibiotica. Als de infectie veroorzaakt wordt door een bijzonder resistente bacterie houdt dit in dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor één (of meer) van de antibiotica die de dermatoloog als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling. Een infectie is hierdoor moeilijker te behandelen. MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een voorbeeld van een BRMO. De Staphylococcus Aureus is een normaal op de huid voorkomende bacterie. In het geval van MRSA is deze bacterie ongevoelig geworden voor de gangbare antibiotica.

Let op:
Een controle hierop is 3 maanden geldig. Het kan zijn dat u voor een volgende behandeling opnieuw deze vragen gesteld krijgt. Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en vormt voor de Nederlandse zorginstellingen daarom een groot probleem.

Bent u onlangs opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?
Het is belangrijk te weten of u in de drie maanden voorafgaand aan uw gepland polikliniek bezoek in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest. Als dit het geval is geweest verzoeken wij u dit ruim vooraf telefonisch te melden aan de medewerkster op de polikliniek.

Afspraak maken?

Maak nu met het online formulier een afspraak!

Klik hier

Afspraak Maken?