Tel: 020-820 34 65 (ma t/m vrij: 8.15-16.30 uur, wo avond 18-20 uur)

Informatie

 • Klachtenregeling
 • Privacy statement
 • Algemene Voorwaarden
 • Disclaimer
 • Opvragen of inzage van uw dossier
 • Huisartsen

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u een goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent. Aan uw opmerkingen of klacht wordt veel waarde gehecht, omdat wij zo onze dienstverlening kunnen verbeteren en omdat de tevredenheid van onze patiënten heel belangrijk is voor ons.

Er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar en zo nodig is er een Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de receptie.

Wanneer u geen klacht heeft, maar wel reden ziet tot verbetering van onze dienstverlening, veiligheid of de kwaliteit van de kliniek, dan nodigen wij u uit dit te melden.

Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hierdoor zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. U kunt met deze geschillencommissie contact opnemen via:

Stichting Geschillen Commissie

Telefoonnummer 070-3105310

Meer informatie over de geschillencommissie vindt u hier

De brochure van de geschillencommissie kunt hier downloaden.

U kunt ook uw klacht indienen d.m.v. een klachtenformulier. Deze vindt u hier.

Privacy statement

Medisch Centrum Wetering waarborgt dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers en specialisten die zich bezighouden met uw behandeling.

Binnen onze kliniek wordt een Privacy statement gehanteerd. Dit reglement vindt u hier. Als u gebruik wenst te maken van uw rechten zoals genoemd in het Privacy statement, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Medisch Centrum Wetering
Nieuwe Weteringstraat 11
1017 ZX Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen altijd worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Opvragen of inzage van uw dossier

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als patiënt recht op inzage en recht op rectificatie van uw patiëntendossier. U kunt hiertoe een verzoek indienen. Ook mag u uw gegevens opvragen, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een andere arts.

Dit geldt voor patiënten die in MCW onder behandeling zijn of zijn geweest als patiënt (dus niet patiënten die hier alleen zijn geweest voor bloedafname of afgeven van materiaal).

Wie mogen een verzoek indienen?

 • Patiënten kunnen een verzoek tot informatie opvragen voor henzelf.
 • Ouders van een kind jonger dan 12 jaar kunnen informatie opvragen over hun kind.
 • Ouders van een kind ouder dan 12 jaar maar nog geen 16 hebben toestemming nodig van het kind om informatie op te vragen. Uitzondering hierop is als ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Ouders van patiënten van 16 jaar of ouder hebben geen recht op inzage, behalve als het kind daarvoor toestemming geeft net zoals dat voor volwassenen geldt.
 • De huisarts of behandelaar elders (bv een medisch specialist van een ander ziekenhuis), indien patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als u gebruik wenst te maken van het inzagerecht kunt u contact met ons opnemen door een bezoek aan de polikliniek of door een brief te sturen, voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Medisch Centrum Wetering zal daar binnen 3 dagen op reageren en kosteloos een afschrift vertrekken.

Het wordt afgeraden om het afschrift per post te versturen om te voorkomen dat de gegevens in handen komen van onbevoegden. Het heeft daarom de voorkeur dat u uw afschrift zelf komt halen, zodat ook de identiteit kan worden gecontroleerd.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden geweigerd. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer de patiënt heel vaak en meer dan noodzakelijk ons benadert met informatieverzoeken.

Huisartsen

Intercollegiaal overleg

U bent van harte uitgenodigd ons advies te vragen of te overleggen over patiënten.

Per telefoon: er is iedere dag een dermatoloog aanwezig.
Nummer praktijk: 020-8203465
Fax: 020-8203466
Intercollegiaal nummer: 06-27546006
Buiten kantooruren overleggen is uiteraard ook mogelijk: kies dan het nummer van de praktijk
(020-8203465) en de optie “spoed”.

Per email: krijnen@dcwetering.nl

Met Teledermatologie: Medisch Centrum Wetering werkt voor teledermatologie samen met zowel Ksyos als TeleMC.

Afspraak Maken?