Nieuws

Nieuws

Nieuws voor vrouwen met de Mirenaspiraal

De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft deze week een waarschuwing gegeven over de Mirenaspiraal (zie onder). Hierover hebben wij veel telefoontjes gekregen van ongeruste patienten. Vrouwen die de Mirenaspiraal die in onze kliniek kregen kunnen wij geruststellen: in Medisch Centrum Wetering wordt altijd een echo gemaakt na plaatsen van de spiraal ter controle dat de plaatsing op een goede manier heeft plaats gevonden. Vrouwen die in onze kliniek de Mirenaspiriraal geplaatst hebben gekregen kunnen wij dus geruststellen. Mocht u toch willen dat de gynaecoloog ligging van de Mirenaspiraal (geplaatst na 26 oktober) bij u controleert, dan is dat mogelijk. Neemt u hierover dan contact met ons op. Voor vrouwen die een Mirenaspiraal hebben die niet in onze kliniek is geplaatst geldt het volgende: als de Mirena na 27 oktober is geplaatst en er is geen controle-echo gemaakt bestaat een zeer kleine kans op foute plaatsing. U kunt, desgewenst in overleg met uw huisarts, een controle echo laten maken in onze kliniek. De prijs hiervoor is €47,50. Dit bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (uitgezonderd uw eigen risico).

MC Wetering beste spataderzorg van Amsterdam en omstreken volgens de zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars onderzoeken jaarlijks de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Voor de zorgvuldigheid en om de privacy van patienten te beschermen wordt dit onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk stichting, de Stichting Miletus. Begin 2014 werden de spataderbehandelingen onderzocht in 87 ziekenhuizen en behandelcentra, waarbij bijna 20.000 patiënten werden gevraagd naar hun ervaringen. MC Wetering scoorde bovengemiddeld hoog op alle onderzochte punten: informatie en samenwerking, voorlichting, behandeling en nazorg. Patiënten waren vooral tevreden over de zorgvuldigheid, professionaliteit en patientvriendelijkheid van MC Wetering. Hierdoor werd MC Wetering uitgeroepen tot beste spataderkliniek in Amsterdam en omstreken.

Spataderkliniek Amsterdam

Zoals u misschien weet heeft MCW een gespecialiseerd multidisciplinair flebologie team, bestaande uit Reina Krijnen (dermatoloog), Sterre Langendoen (dermatoloog), Peter Hintzen (chirurg), Denise Westerheijden (fleboloog), Marjan Zwart (vaatlaborant) en Karin Hoogland (vaatlaborant). Alle leden hebben op hun manier hun sporen verdiend in de flebologie.

Om dit naar de buitenwacht duidelijker kenbaar te maken wordt bij publicitaire activiteiten de naam “Spataderkliniek Amsterdam” gebruikt (www.spataderkliniekamsterdam.nl). Wij bieden een groot palet aan flebologische behandelingen, zoals endoveneuze ablatie (EVLT), flebectomieen volgens Muller, perforantectomieen en (foam) sclerose.

Patiënten met spataderen krijgen gelijk een afspraak op het juiste spreekuur, waarbij direct een Duplex kan worden gemaakt en een behandelplan wordt opgesteld.

Voorts hebben wij, als een van de allereerste klinieken in Nederland, het VMS keurmerk voor ons veiligheidsmanagement systeem verkregen.

Nieuw in dermatologie: BRAF remmers bij gemetastaseerd melanoom

De BRAF remmers kunnen, afhankelijk van de aanwezigheid van een BRAF mutatie, worden ingezet bij ongeveer 50% van de patiënten met een gemetastaseerd melanoom. Het belangrijkste effect is een toename van het ziektevrije interval van 1.6 naar 5.5 maanden, met een verbetering van de 12 maands overlevingspercentages van 43% naar 55%. Het betreft orale medicatie met relatief milde bijwerkingen

Volg ons ook op Facebook:

Afspraak Maken?