Tel: 020-820 34 65 (ma t/m vrij: 8.15-16.30 uur, wo avond 18-20 uur)

Vergoeding

Vergoeding

Medisch Centrum Wetering biedt medische zorg die over het algemeen door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, indien u bent doorverwezen door uw huisarts. U dient echter wel rekening te houden met uw eigen risico. Dit is voor 2019 een wettelijk vastgesteld bedrag van (minimaal) €385,-.

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars*
U vindt hier een overzicht met tarieven van 2019 voor dermatologie en hier een overzicht met tarieven voor 2019 voor gynaecologie. Deze tarieven zijn de zogenaamde passantentarieven. Dit is de prijs die u betaalt als u niet verzekerd zou zijn. Met uw verzekeraar is een korting op deze tarieven afgesproken, dus als u verzekerd bent is het tarief mogelijk lager dan de passantentarieven. In het enkele geval dat de geadviseerde behandeling niet vergoed wordt door uw verzekering, zult u daarover op voorhand worden geïnformeerd.

De tarieven die wij berekenen worden niet gerekend per consult, maar per behandeltraject (een DBC**). Dit is een wettelijk systeem, vastgelegd door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit). De meeste DBC’s worden na 90 dagen automatisch gesloten. Er wordt dan, indien noodzakelijk, een vervolg DBC geopend. In het geval dat er één of meer verrichting plaats vindt, sluit de DBC soms eerder. Een vervolg DBC blijft in principe 120 dagen geldig. De factuur kan pas na het sluiten van een DBC worden verstuurd, om deze reden kan er soms lange tijd verstrijken tussen uw behandeling en de afrekening door de zorgverzekeraar. Meer informatie over DBC’s vindt u hier.

Houdt u rekening met uw eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u hier. Wilt meer weten over de naheffing van het eigen risico, klikt u dan hier. Hier wordt uitgelegd hoe het komt dat soms bij een lopende behandeling een naheffing van toepassing kan zijn.

Cosmetische behandelingen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor een intake bedraagt Euro 45,00, welk bedrag in mindering wordt gebracht op uw eerste behandeling. Tariefsverhogingen worden op de website bekendgemaakt.

** Een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

*Voor gynaecologie patienten met een CZ/Ohra/Deltalloyd verzekering geldt onderstaande
Alhoewel wij voor 2019 geen overeenkomst hebben met deze zorgverzekeraars voor gynaecologie, krijgt u uw nota wel volledig vergoed (m.u.v. eventueel openstaand wettelijk verplicht eigen risico).

- als u een restitutiepolis heeft (alle polissen van Ohra, DeltaLloyd en de Zorgkeuzepolis van CZ): u ontvangt een nota van Medisch Centrum Wetering. De nota kunt u opsturen (per post of digitaal) naar uw zorgverzekeraar. Als u dit binnen twee weken doet heeft u het geld binnen vier weken op uw rekening, U hoeft dan nooit zelf voor te schieten, onze betaaltermijn is zes weken.

- als u een naturapolis heeft (CZ Zorgbewustpolis of CZ Zorg-op-maatpolis): u ontvangt een nota van Medisch Centrum Wetering met een brief van ons. Op de nota staat het volledige bedrag van de behandeling. Het kan zijn dat u dit niet volledig vergoed krijgt. In dat geval hoeft u alleen het bedrag te betalen dat wordt vergoed (m.u.v. het eventuele openstaande wettelijk verplichte eigen risico). In onze brief staat welk deel van de factuur u zelf moet betalen.

bijvoorbeeld:
tarief behandeling (bedrag op de factuur): 300,-
Uw verzekeraar betaalt: 200,- (minus het eventuele nog openstaande eigen risico)
U betaalt alleen het bedrag dat uw verzekeraar vergoedt, dus 200,-
MC Wetering betaalt 100,-

Dit leggen wij uit in de brief die u ontvangt. De nota kunt u opsturen (per post of digitaal) naar uw zorgverzekeraar. Als u dit binnen twee weken doet heeft u het geld binnen vier weken op uw rekening, U hoeft dan nooit zelf voor te schieten, onze betaaltermijn is zes weken.

Cosmetische behandelingen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar
In sommige gevallen zal uw arts met u een telefonische afspraak maken of u een beveiligde e-mail sturen. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen over hebben, dan kunt een e-mail terugsturen of een aanvullende telefonische afspraak plannen. Neemt u hiervoor contact op met een van de assistenten. Houdt u er wel rekening mee dat uw arts het e-mail- of telefonisch contact mag rekenen als een consult. Medisch Centrum Wetering houdt zich hierbij aan de wettelijke richtlijnen die hiervoor gelden.

Afspraak Maken?