Afspraak maken

Afspraak maken of wijzigen

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

Het maken van een afspraak kan alleen telefonisch. U kunt van maandag tot en met vrijdag bellen met 020-8203465 tussen 8.15-16.30 uur en op woensdagavond tussen 18-20 uur.

Houdt u er rekening mee dat uw arts één klacht per consult kan bespreken? Indien u meer klachten heeft, verzoeken wij voor de andere klachten aparte afspraken te maken.

  • We verzoeken u om circa 10 minuten voor de start van uw afspraak aanwezig te zijn.
  • Indien de verwijsbrief nog niet in ons bezit is, wilt u die dan meenemen?
  • Ook vragen wij u om uw ID-bewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te nemen.
  • Wilt u zo mogelijk een overzicht van door u gebruikte medicatie meenemen? Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Medisch Centrum Wetering is gehuisvest in meerdere panden die vlakbij elkaar liggen. Alle gebouwen hebben een balie met een medewerker die u kan vertellen waar u verwacht wordt. Het kan dus zijn dat u naar een andere balie wordt verwezen. Ook het spreekuur van uw arts kan in een ander gebouw zijn dan u gewend bent. Als u een paar minuten eerder komt dan de starttijd van uw afspraak, heeft u voldoende tijd om naar het juiste gebouw te lopen.

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u niet 24 uur van tevoren de afspraak hebt afgezegd, kunnen wij een wegblijftarief in rekening brengen (een bedrag van 50 euro). Laat ons op tijd weten als u niet op uw afspraak kunt komen. We kunnen de voor u gereserveerde tijd dan voor anderen gebruiken.

Het streven van Medisch Centrum Wetering is om direct tijdens het eerste consult te behandelen. Echter, sommige behandelingen kunnen niet direct gedaan worden, omdat bijvoorbeeld eerst de juiste diagnose gesteld moet worden of omdat de behandeling niet in de spreekkamer gedaan kan worden. Dan wordt er een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Houdt u rekening met het eigen risico: dit is de wettelijke verplichte jaarlijkse bijdrage van EUR 385,- (of hoger als u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar). Dit eigen risico geldt voor alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland.