Gynaecologie

Gynaecologie is een medisch specialisatie waarbij de arts na zijn artsenopleiding zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van gynaecologische en verloskundige aandoeningen. In het Medisch Centrum Wetering werken ervaren gynaecologen met meerdere jaren werkervaring opgedaan in het ziekenhuis. Het Medisch Centrum Wetering is een expertisecentrum op gebied van vulva- en vaginale-aandoeningen, plaatsen van spiralen, gynaecologische echo’s en afwijkende uitstrijkjes.

Behandelingen waar u bijvoorbeeld voor terecht kunt:

 

Korte Wachttijdindicatie

Voor uw eerste afspraak wordt extra tijd ingepland, zodat na de intake direct het benodigde onderzoek kan plaatsvinden en het behandelplan met u kan worden besproken. Behandelingen vinden zo snel mogelijk plaats en wij proberen zorg te dragen dat de resultaten van onderzoek (pathologie) ook zo snel mogelijk bij u en uw huisarts bekend zijn.

Het centrum heeft de beschikking over een behandelkamer; hier vinden kleine chirurgische ingrepen plaats die met of zonder gebruikmaking van lokale verdoving mogelijk zijn. Na uw bezoek wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van onze bevindingen en ingestelde therapie. Desgewenst kunt u zelf een kopie van deze brief ontvangen. U kunt dit aangeven bij uw behandelend arts.

Uw eerste afspraak

Neemt u bij het eerste bezoek de verwijsbrief van de huisarts mee, een identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje. Wij zijn verplicht dit te controleren. Wij stellen het erg op prijs als u ook een lijst meeneemt met medicijnen die u gebruikt. Indien u geen verwijzing heeft, bijvoorbeeld als u voor de gynaecologische check komt, hoeft u bovengenoemde documenten niet mee te nemen.

De afdeling gynaecologie van Medisch centrum Wetering werkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie. Voor meer informatie over aandoeningen, behandelingen en mogelijke bijwerkingen vindt u op de site van de NVOG.

Komt u uitsluitend voor een diagnostische echo, dan kan het zijn dat u een factuur krijgt. Deze kunt u declareren bij uw verzekering.

Infectie Preventie

Medisch Centrum Wetering voert een actief beleid tegen de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën. Dit zijn bacteriën die niet meer gevoelig zijn voor de gangbare antibiotica.

Krijgt u binnenkort een poliklinische behandeling?

Als u binnenkort u een poliklinische behandeling krijgt, is het van belang voor Medisch Centrum Wetering (en uw medepatiënten) om te weten of u drager bent van een bijzonder resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA. Wij zullen u dan een aantal vragen stellen, namelijk:

  • Bent u bekend als drager van een resistente bacterie?
  • Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in een andere zorginstelling?
  • Heeft u contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens die bedrijfsmatig worden gehouden ten behoeve van de vleesindustrie of woont u op een bedrijf waar deze dieren bedrijfsmatig worden gehouden?
  • Bent u huisgenoot en/of verzorger van een MRSA positieve patiënt?
  • Woont u momenteel of bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?

Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) of van andere Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO). De aanwezigheid van een BRMO geeft bij gezonde mensen geen ziekteverschijnselen. Wanneer uw weerstand is verminderd kan deze, net zoals bij andere bacteriën, infecties veroorzaken. Bacteriële infecties worden, indien nodig, behandeld met antibiotica. Als de infectie veroorzaakt wordt door een bijzonder resistente bacterie houdt dit in dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor één (of meer) van de antibiotica die de dermatoloog als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling. Een infectie is hierdoor moeilijker te behandelen. MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een voorbeeld van een BRMO. De Staphylococcus Aureus is een normaal op de huid voorkomende bacterie. In het geval van MRSA is deze bacterie ongevoelig geworden voor de gangbare antibiotica.

Let op:
Een controle hierop is 3 maanden geldig. Het kan zijn dat u voor een volgende behandeling opnieuw deze vragen gesteld krijgt. Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en vormt voor de Nederlandse zorginstellingen daarom een groot probleem.

Bent u onlangs opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?
Het is belangrijk te weten of u in de drie maanden voorafgaand aan uw gepland polikliniek bezoek in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest. Als dit het geval is geweest verzoeken wij u dit ruim vooraf telefonisch te melden aan de medewerkster op de polikliniek.

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen