Vergoeding

Medisch Centrum Wetering biedt medische zorg die over het algemeen door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, indien u bent doorverwezen door uw huisarts. U dient echter wel rekening te houden met uw eigen risico. Dit is een wettelijk vastgesteld bedrag van (minimaal) €385,-.

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars

U vindt hier een overzicht met tarieven van 2023 voor dermatologie, hier een overzicht met tarieven voor 2023 voor gynaecologie en hier een overzicht met tarieven voor 2023 voor plastische chirurgie. Deze tarieven zijn de zogenaamde passantentarieven. Dit is de prijs die u betaalt als u niet verzekerd zou zijn. Met uw verzekeraar is een korting op deze tarieven afgesproken, dus als u verzekerd bent is het tarief mogelijk lager dan de passantentarieven. In het enkele geval dat de geadviseerde behandeling niet vergoed wordt door uw verzekering, zult u daarover op voorhand worden geïnformeerd.

De tarieven die wij berekenen worden niet gerekend per consult, maar per behandeltraject (een DBC*). Dit is een wettelijk systeem, vastgelegd door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit). De meeste DBC’s worden na 90 dagen automatisch gesloten. Er wordt dan, indien noodzakelijk, een vervolg DBC geopend. In het geval dat er één of meer verrichting plaats vindt, sluit de DBC soms eerder. Een vervolg DBC blijft in principe 120 dagen geldig. De factuur kan pas na het sluiten van een DBC worden verstuurd, om deze reden kan er soms lange tijd verstrijken tussen uw behandeling en de afrekening door de zorgverzekeraar. Meer informatie over DBC’s vindt u hier.

Houdt u rekening met uw eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u hier. Wilt meer weten over de naheffing van het eigen risico, klikt u dan hier. Hier wordt uitgelegd hoe het komt dat soms bij een lopende behandeling een naheffing van toepassing kan zijn.

Cosmetische behandelingen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor een intake voor een behandeling met fillers of botuline toxine bedraagt Euro 45,00, welk bedrag in mindering wordt gebracht op uw eerste behandeling. Tariefsverhogingen worden op de website bekendgemaakt.

* Een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.