Klachten en kwaliteit

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u een goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent. Aan uw opmerkingen of klacht wordt veel waarde gehecht, omdat wij zo onze dienstverlening kunnen verbeteren en omdat de tevredenheid van onze patiënten heel belangrijk is voor ons.

Er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar en zo nodig is er een Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de receptie of mailen naar klacht@mcwetering.nl

Wanneer u geen klacht heeft, maar wel reden ziet tot verbetering van onze dienstverlening, veiligheid of de kwaliteit van de kliniek, dan nodigen wij u uit dit te melden.

Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hierdoor zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. U kunt met deze geschillencommissie contact opnemen via:

Stichting Geschillen Commissie

Telefoonnummer 070-3105310

Meer informatie over de geschillencommissie vindt u hier

De brochure van de geschillencommissie kunt hier downloaden.

U kunt ook uw klacht indienen d.m.v. een klachtenformulier. Deze vindt u hier.

 

Kwaliteit

Hier publiceert Medisch Centrum Wetering haar kwaliteitsjaarplan.