Cliëntenraad

Cliëntenraad

Patiënten van Medisch Centrum Wetering worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad (CR). Dit is een wettelijk orgaan waarmee de medezeggenschap en belangenbehartiging van patiënten wordt gewaarborgd.

Voor de nieuw op te richten Cliëntenraad zoeken we 2 leden en een voorzitter.

Wat wij zoeken:

Wij zoeken gemotiveerde mensen die zich betrokken voelen bij Medisch Centrum Wetering en affiniteit hebben met de zorg. Mensen die graag contact onderhouden en in staat zijn de algemene belangen van de patiënten te behartigen. Hierbij hoort dat je onderscheid kunt maken tussen individueel- en algemeen belang.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u een steentje bijdragen en meedenken over diverse beleidszaken binnen Medisch Centrum Wetering?

Meldt u zich dan aan bij de kwaliteitsfunctionaris, Michelle Milo, door te mailen naar michelle@mcwetering.nl of te bellen naar 020-8203465. Ook als u aanvullende vragen heeft kunt u bij haar terecht.