Vergoeding

Vergoeding

Als u verwezen bent door uw huisarts vallen de kosten van het onderzoek (plm. 350 euro) onder uw basisverzekering en worden volledig vergoed. Houdt u daarbij wel rekening met het eigen risico: dit is de wettelijke verplichte jaarlijkse bijdrage van 385,- (of hoger als u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar). Dit eigen risico geldt voor alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland.

Niet alle spatader behandelmogelijkheden worden vergoed door uw verzekering. Of uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van de gestelde diagnose.

Indien de diagnose voldoet aan de eisen van het Zorginstituut Nederland wordt de behandeling vergoed uit uw basisverzekering. Let u erop dat alle vergoedingen uit de basisverzekering verrekend worden met uw eigen risico.

Wat wordt vergoed?

 Tijdens het bespreken van het behandelplan wordt u geïnformeerd over de kosten. 

  • Uw eerste consult met intake en Echo (Duplexonderzoek) van de benen worden vergoed, mits u verwezen bent.

Ter indicatie: de kosten hiervoor bedragen circa 350 euro.

  • De meeste endoveneuze behandelingen, zoals EVLT worden vergoed, mits u verwezen bent.

Ter indicatie: de kosten hiervoor bedragen circa 1200 euro per behandeling. 

Let op:

Voor alle vergoede behandelingen geldt dat u verwezen moet zijn door de huisarts.

Houdt u daarbij wel rekening met het eigen risico: dit is de wettelijke verplichte jaarlijkse bijdrage van 385,- (of hoger als u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar). Dit eigen risico geldt voor alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland.

Wat wordt niet vergoed?

  • Alle onderzoeken en behandelingen als u niet verwezen bent door de huisarts (of andere verwijzer zoals een medisch specialist).
  • Ambulante flebectomie volgens Muller. De kosten hiervoor bedragen minimaal 475 euro per behandeling. Per keer wordt 1 been behandeld.
  • Sclerotherapie indien niet onder medische indictie. De kosten hiervoor bedragen 200 euro per been (afspraak van 30 minuten), plus de kosten voor elastische kousen (26 euro per stuk).

Per keer wordt 1 been behandeld. Meestal zijn 2 tot 3 behandelingen per been nodig in een periode van een aantal maanden

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen