Nieuws voor vrouwen met de Mirenaspiraal

Nieuws voor vrouwen met de Mirenaspiraal

De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft deze week een waarschuwing gegeven over de Mirenaspiraal (zie onder). Hierover hebben wij veel telefoontjes gekregen van ongeruste patienten. Vrouwen die de Mirenaspiraal die in onze kliniek kregen kunnen wij geruststellen: in Medisch Centrum Wetering wordt altijd een echo gemaakt na plaatsen van de spiraal ter controle dat de plaatsing op een goede manier heeft plaats gevonden. Vrouwen die in onze kliniek de Mirenaspiriraal geplaatst hebben gekregen kunnen wij dus geruststellen. Mocht u toch willen dat de gynaecoloog ligging van de Mirenaspiraal (geplaatst na 26 oktober) bij u controleert, dan is dat mogelijk. Neemt u hierover dan contact met ons op. Voor vrouwen die een Mirenaspiraal hebben die niet in onze kliniek is geplaatst geldt het volgende: als de Mirena na 27 oktober is geplaatst en er is geen controle-echo gemaakt bestaat een zeer kleine kans op foute plaatsing. U kunt, desgewenst in overleg met uw huisarts, een controle echo laten maken in onze kliniek. De prijs hiervoor is €47,50. Dit bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (uitgezonderd uw eigen risico).