Lokale wenkbrauwlift

Lokale wenkbrauwlift

Bij iedereen wordt de huid in de loop der tijd slapper door natuurlijk verlies van elasticiteit van de huid. Dat verschilt per persoon en wordt mede beïnvloed door onder andere lichaamsbouw, lichaamsgewicht en familiaire aanleg. Een overhangend bovenooglid is soms niet alleen te corrigeren door een ooglidcorrectie. Soms staan de wenkbrauwen te laag en is het nodig om eerst de positie van de wenkbrauwen te verbeteren. Dit gebeurt vaak tegelijk met de ooglidcorrectie.

Klachten overhangende oogleden

Overhangen oogleden kunnen aanleiding geven tot allerlei klachten, zoals:

 • Gezichtsbeperking (‘ik kijk steeds tegen ‘n dakje aan’);
 • drukkend gevoel op de oogleden;
 • andere gezichtsuitdrukking (‘ben je moe?’);
 • in de loop van de dag een toenemend gevoel van hoofdpijn.

Behandeling van een wenkbrauwlift

Voorbereiding thuis

Uw specialist zal u vragen of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Dit gebruik moet in overleg met de specialist/huisarts van tevoren worden gestaakt.

 • U mag geen aspirinehoudende medicijnen gebruiken vanaf tien dagen vóór de operatie. Paracetamol mag u wel gebruiken.
 • Door nicotine helen wonden minder goed. U moet daarom minimaal drie maanden vóór de operatie stoppen met roken.
 • Eén dag voor de operatie mag u geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Alcohol werkt vaatverwijdend. De kans op nabloeding wordt dan groter.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving, dit betekent dat u niet nuchter hoeft te komen.

De operatie

Er zijn meerdere manieren om een wenkbrauwlift uit te voeren.

 • Directe wenkbrauwlift: Bij deze methode wordt een ovaalvormig stukje huid weggehaald direct boven de wenkbrauwen. Hierdoor wordt het voorhoofd iets strakker en komen de wenkbrauwen hoger te staan. De littekens worden zoveel mogelijk in natuurlijke huidlijnen geplaast en zijn over het algemeen weinig zichtbaar. Deze operatie vindt plaats onder lokale verdoving.
 • Laterale wenkbrauwlift: Bij een laterale wenkbrauwlift wordt alleen het buitenste deel van de wenkbrauw naar boven geplaatst. De techniek is vergelijkbaar met de directe wenkbrauwlift, maar beperkt zich tot de buitenzijde van de wenkbrauw. Deze operatie vindt plaats onder lokale verdoving.
 • Wenkbrauwsuspensie: Deze ingreep wordt uitgevoerd via kleine sneetjes. Er worden twee kleine sneetjes gemaakt bij de haargrens (zonder haar weg te scheren) en twee net boven de wenkbrauw. De huid van het voorhoofd wordt gedeeltelijk losgemaakt tot aan de oogkasrand om de wenkbrauw los te maken. De huid van het voorhoofd wordt omhoog gehaald en vastgezet met hechtingen. Deze operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie

Om zwelling tegen te gaan, wordt in sommige gevallen een drukverband om het voorhoofd aangelegd. U mag dezelfde dag weer naar huis. Bij vertrek krijgt u een controle afspraak mee, welke 3-5 dagen na de operatie plaatsvindt. Tot die tijd draagt u het drukverband dat is aangelegd. U krijgt een recept voor pijnstillers mee.

Verzorging thuis

Na de operatie heeft u meestal de eerste dagen veel last van hoofdpijn. U heeft een recept voor pijnstilling meegekregen. De pijn neemt vaak na de derde dag wat af.

 • Na het verwijderen van het drukverband (na 3-5 dagen) kunt u uw haren voorzichtig wassen;
 • De ogen kunnen soms wat tranen en ‘s morgens vastgeplakt zitten. Dat is een natuurlijk bescherming tegen uitdroging. Wrijf niet in de ogen, maar maak ze schoon met een vochtig oogwatje of gaasje met afgekoeld, gekookt water. Gooi hierna het oogwatje of gaasje weg.
 • De oogleden kunnen boven en onder gezwollen zijn;
 • Soms kunnen de ogen bij het slapen nog 1 á 2 mm openstaan. Meestal binnen een tot zes weken sluiten de ogen zich weer volledig;
 • De eerste dagen wordt geadviseerd uw hoofd wat hoog te houden op een extra kussen, niet te bukken, zwaar te tillen of auto te rijden;
 • Roken en alcoholhoudende dranken worden sterk ontraden.

Controle op de polikliniek

Ongeveer 5 tot 7 dagen na de operatie worden de hechtingen boven de wenkbrauw verwijderd. De hechtingen van het voorhoofd worden na twee weken verwijderd. Soms voelt het voorhoofd tot aan de kruin wat dof aan. Het normale gevoel in de huid herstelt zich vanaf de wenkbrauwen naar de kruin toe en verloopt in de loop van de weken (soms maanden).

Kosten wenkbrauwlift

De machtiging de operatie moet vooraf bij de ziektekostenverzekeraar worden aangevraagd. Of de operatie wordt vergoed hangt af van de polisvoorwaarden en de medische indicatie. Soms worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Indien de ingreep niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed bedragen de kosten van een wenkbrauwlift €1490,-. Voor het tegelijkertijd uitvoeren van een bovenooglidcorrectie bestaat een toeslag van €590,-.

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen