Hysteroscopie

Hysteroscopie

Bij een hysteroscopie kijken we op onze behandelkamer met een kijkbuis (hysteroscoop) via de vagina in de baarmoeder. De hysteroscoop is een dunne buis waar een lichtbundel doorheen gaat. Om de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar te maken, brengt de gynaecoloog tijdens de hysteroscopie steriel water naar binnen en sluit hij de hysteroscoop aan op een camera.
Het beeld is dan op een televisiescherm te zien. U kunt zelf meekijken. Afhankelijk van de reden voor het onderzoek vindt de ingreep zonder of met lokale verdoving (ambulante hysteroscopie) plaats.
Er zijn verschillende redenen om een hysteroscopie uit te voeren. Bijvoorbeeld bij abnormaal bloedverlies tijdens of tussen de menstruaties, ernstige menstruatiepijn of bij bloedverlies langer dan een jaar na de laatste menstruatie (post menopauzaal bloedverlies). Ook bij het uitblijven van de menstruatie na een curettage, en de verdenking op verklevingen in de baarmoederholte die zorgen dat de menstruatie uitblijft zetten we dit onderzoek in.
Verder voeren we een diagnostische hysteroscopie soms uit bij verminderde vruchtbaarheid en herhaalde vroeggeboorten of miskramen. Ook afwijkende bevindingen bij echoscopisch of ander onderzoek van de baarmoederholte kunnen een reden zijn.

Hysteroscopie behandelingen;

Poliep en vleesboom
Bij een ambulante hysteroscopie kunnen we kleine poliepen en vleesbomen verwijderen zonder dat verdoving noodzakelijk is. U kunt direct na het onderzoek, na een kopje koffie of thee, naar huis.

Spiraaltje verwijderen
Wanneer de draadjes van het spiraal niet meer te zien zijn, kunnen we het spiraaltje via de hysteroscoop in de baarmoederholte opzoeken en meestal gemakkelijk verwijderen. Als het spiraaltje erg vastzit in de wand van de baarmoeder is de ingreep moeilijker.

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen

Wachttijdindicatie

Dermatologie
2 1

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 1

Dagen

Flebologie
2 1

Dagen

Plastische Chirurgie
0 4

Dagen