EVLT methode

EVLT methode

Tegenwoordig wordt voor de behandeling van de grote spataderen (stamvenen) vaak gebruik gemaakt van endoveneuze technieken. Dit betekent dat de spataderen niet meer geopereerd hoeven te worden (het oude “strippen”), maar van binnenuit kunnen worden behandeld. Het kan plaatsvinden onder lokale verdoving, de patiënt kan na de behandeling lopend de kliniek verlaten en er treden minder complicaties en napijn op dan bij het chirurgisch strippen. Het doel van de endoveneuze ablatie is dat de binnenbekleding van de lekkende ader wordt beschadigd, waardoor het vat dicht gaat en de lekkage is opgeheven. Er zijn twee technieken om te verhitten : de LASER en de VNUS techniek. Wij gebruiken de LASER techniek waarbij de vaatwand met behulp van licht verhit wordt.

Medisch Centrum Wetering behandelt de spataderen met de EVLT methode (EndoVeneuze Laser Therapie). Een speciale laserkatheter wordt in de te behandelen ader gebracht en lokale verdoving wordt aan gelegd middels een aantal prikjes. Het uiteinde van de katheter wordt verhit waardoor de vaatwand krimpt en de ader na een paar dagen sluit.

De ingreep duurt afhankelijk van de uitgebreidheid ongeveer 15 minuten en is nauwelijks pijnlijk. Na de behandeling wordt een drukverband of kous aangemeten, welke na 24-48 uur er weer af kan.

Heeft u vragen hierover? U kunt ons bereiken op tel nummer: 020 – 820 34 65.

Andere behandelingen van Spataderen

Sclerocompressie
Sclerocompressietherapie is een behandeling tegen middelgrote en kleine spatadertjes, waarbij een op een paar plaatsen vloeistof in de spatader wordt gespoten. Lees meer over Sclerocompressie

Echogeleide foamsclerose
Foamsclerose is een nieuwere variant van het inspuiten van spataderen. In plaats van vloeistof wordt gebruik gemaakt van een schuim. Dit schuim werkt sterker dan de vloeistof. Met foamsclerose kunnen daarom grotere spataderen worden ingespoten. Lees meer over Echogeleide foamsclerose

Ambulante flebectomie volgens Muller
Flebectomie is het verwijderen van een spatader door een klein sneetje in de huid te maken en de spatader er met een “haak”naaldje uit te trekken. Met ambulant wordt bedoeld dat de patiënt direct na de behandeling weer mag lopen. Lees meer over Flebectomie

Tarieven
EndoVeneuze Laser Therapie (EVLT) €1000,- (per been)

Vergoedingen
De EVLT-behandeling valt gewoon onder de dekking van de zorgverzekeringswet en wordt dus volledig vergoed.

Waar kunt u terecht met vragen?
Heeft u verder nog vragen dan kunt u tijdens spreekuurtijden altijd contact opnemen: 020-8203465.

Spataderen EVLT-methode

Wat zijn spataderen?
Spataderen zijn kronkelig verlopende en verwijde aderen die meestal vlak onder de huid van de benen verlopen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten en ze kunnen oppervlakkig maar ook inwendig (in de spieren) zitten. Los van esthetische bezwaren veroorzaken ze vaak klachten. Naast lokale pijnklachten ter hoogte van een spatader geeft het soms ook een ophoping van vocht in de benen met vermoeidheidsklachten, een zwaar gevoel in de onderbenen aan het einde van de dag. Met het blote oog zijn niet alle (oppervlakkige en inwendige) spataders zichtbaar. Voorafgaand aan de behandeling wordt daarom altijd een echo-onderzoek gedaan.

De EVLT Methode
Medisch Centrum Wetering behandelt de spataderen met de EVLT methode (EndoVeneuze Laser Therapie). Dit is een alternatief voor het traditioneel verwijderen van spataderen en is veiliger. Een speciale laserkatheter wordt in de te behandelen ader gebracht en lokale verdoving wordt aangelegd middels een aantal prikjes. Het uiteinde van de katheter wordt verhit waardoor de vaatwand krimpt en de ader na een aantal dagen sluit. De ingreep duurt afhankelijk van de uitgebreidheid ongeveer 10 tot 15 minuten en is nauwelijks pijnlijk. Na de behandeling volstaat een drukverband of kous, welke na 48 uur er weer af kan. U kunt kort na de behandeling lopend onze kliniek verlaten. U kunt hierna gewoon lopen, fietsen en autorijden.

Voorbereiding op de procedure
Wij vragen U om op de dag van de behandeling geen crèmes, lotions of badoliën te gebruiken. Scheren is niet nodig.

NB Als U antistolling gebruikt die door de thrombosedienst wordt ingesteld (fenprocoumon, acenocoumarol) dan dient dit een week van tevoren gestopt te worden. Eventueel kan de bloedverdunning tijdelijk worden overgenomen door prikjes. Bespreek dit met Uw dokter.

Ascal kan gewoon worden doorgeslikt.

Na de ingreep
In principe kunt U op eigen gelegenheid naar huis te gaan, maar voor Uw eigen gemoedsrust is het soms prettig om begeleid te worden. U kunt Uw activiteiten en werkzaamheden hervatten zodra U voelt dat dat kan, meestal al de volgende dag.

Leefregels na de behandeling

  • De eerste dagen kunt U het beste veelvuldig lopen. Liefst elk uur een klein stukje.
  • Tien tot veertien dagen niet sporten.
    Lopen, fietsen, autorijden vormen geen probleem.
  • Langdurig staan kunt U het beste vermijden. Eventueel kunt U in voorkomende situaties “pas op de plaats” maken, als U toch lang moet staan. Dit om de beenspieren aan het werk houden.
  • U mag douchen mits U de steunkousen droog houdt. Het is daarom mogelijk praktischer om U met een washand te wassen.
  • Na 48 uur kunt U zelf thuis de steunkousen afdoen.Tip: bewaar uw steunkousen. U kunt ze wassen op 60 graden en mee nemen indien u een vervolgafspraak heeft voor scleroseren (“inspuiten”).

 

Te verwachten klachten:
Na 5 tot 14 dagen sluit het behandelde vat zich definitief. Dit is de bedoeling. Een dichtzittend vat wordt door het lichaam ingekapseld en dit gaat gepaard met een ontstekingsreactie met als gevolg een beurs of trekkend gevoel of lichte pijnklachten. Een enkele keer is een streng voelbaar. Elk lichaam reageert op haar eigen manier, dus de ernst van deze reactie verschilt, maar meestal is er een mild beloop. Eventueel kunt U een pijnstiller gebruiken: Paracetamol of Diclofenac.

Als het vat wat oppervlakkig ligt, zijn deze verschijnselen wat duidelijker.

Soms treedt een lichte doofheid van de huid of een branderig gevoel bij aanraking op. Dit komt door tijdelijke uitval van microscopische zenuwtakjes in het behandelde gebied. Hoewel deze klachten wel enige tijd kunnen aanhouden worden ze prima verdragen en gaan vanzelf voorbij. Ook de spataderen zelf kunnen klachten geven. Dat is een goed teken, omdat ze dan gestold zijn, maar door hun oppervlakkige ligging geven ze soms wel pijnklachten en roodheid van de huid ter plaatse.

Resultaten
Door de afsluiting van het vat is de lekkage verholpen die de spataderen veroorzaakt. Heel vaak is dit voldoende om de spataderen zelf te doen verdwijnen, maar niet altijd. In enkele gevallen zal het dus nodig zijn om de spataderen aanvullend te behandelen.

Spataderen kunnen altijd opnieuw ontstaan. Zij kunnen opnieuw uitgroeien, maar ook een andere oorzaak hebben. Dan is opnieuw onderzoek en behandeling nodig.
Vier tot zes weken na de ingreep komt U voor controle op de polikliniek. Als er nog spataderen resteren kunt U die vaak direct laten wegspuiten.
Belangrijk is om te weten dat de behandeling geen negatief effect heeft op de doorbloeding van het been. Integendeel: door de lekkage op te heffen neemt de druk af en kan het bloed weer terug naar het hart stromen.

Kosten
De EVLT-behandeling valt gewoon onder de dekking van de zorgverzekeringswet en wordt dus volledig vergoed.

Vragen
Bij vragen of problemen kunt U Medisch Centrum Wetering bereiken op tel nummer: 020-8203465.

In geval van nood is de arts ook buiten de reguliere tijden bereikbaar, op het zelfde telefoonnummer, keuze 1 uit het menu (direct doorverbinden met een arts).

Wachttijdindicatie

Dermatologie
1 2

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 7

Dagen

Flebologie
1 9

Dagen

Bent u verzekerd bij CZ, OHRA of Nationale Nederlanden? Helaas kunnen patiënten die verzekerd zijn bij CZ/Ohra/Nationale Nederlanden pas weer vanaf januari 2021 bij ons terecht. Onze excuses voor dit ongemak. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijdindicatie

Dermatologie
1 2

Dagen

Gynaecologie
2 1

Dagen

Proctologie
2 7

Dagen

Flebologie
1 9

Dagen

Bent u verzekerd bij CZ, OHRA of Nationale Nederlanden? Helaas kunnen patiënten die verzekerd zijn bij CZ/Ohra/Nationale Nederlanden pas weer vanaf januari 2021 bij ons terecht. Onze excuses voor dit ongemak. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.